2011

OUDENAARDE - vooronderzoek Sint-Walburgakerk


Start van het vooronderzoek in Oudenaarde: Zicht op de koorramen van de Sint-Walburgakerk.

.

ZUURBEMDE - Sint-Catharinakerk: Bespreking van de eerste bevindingen


Vandaag had ik een vergadering met de betrokkenen (inspecteur Ruimte & Erfgoed, afgevaardigde kerkraad en architect) om de eerste resultaten van het vooronderzoek toe te lichten.

De aanzienlijke schade aan het steenwerk was onvermijdelijk één van de belangrijkste zaken. De schade, ter hoogte van de raambruggen, is dusdanig dat wellicht een groot deel van de monelen vervangen moet worden. Verder zijn er de nodige problemen met een aantal raamdorpels en zitten er op de oudste ramen, openingen in de aansluiting tussen muurvlak en dagkant.

Corroderende raambruggen zijn de boosdoeners van de schade aan het steenwerk. Deze vorm van corrosie komt vooral voor bij raambruggen die na het eerste kwart van de 19de eeuw werden geproduceerd, bij handgesmeed ijzer met een veel lager koolstofgehalte zie je dit nooit. Er zal jammer genoeg niets anders opzitten dan alle bruggen te vervangen door exemplaren die wel corrosiebestendig zijn.

AARSCHOT - Opstartvergadering


Vanmorgen heb ik, samen met de architect en een aantal leden van de kerkraad, een verkennende gesprek gehad. Ik ben groot voorstander van zo'n voorafgaandelijke vergadering omdat de betrokken partijen de kans krijgen om mekaar te leren kennen (wie-is-wie"?). Het geeft je als onderzoeker ook de kans om de onderzoeksmethodiek toe te lichten en aan te geven wat men wel en niet van ons kan/mag verwachten. Tegelijk komen in een dergelijk gesprek ook vaak problemen naar boven die we als aandachtspunten in ons onderzoek mee nemen.
Het was hier in Aarschot niet anders, zoals bij vele kerken zijn er ook hier problemen met toegenomen vandalisme, de glasramen zijn daar meestal het grootste slachtoffer van. Met het oog op de toekomstige preventieve conservering zullen we daar naar een afdoende oplossing moeten zoeken. Maar er kwam ook een duidelijke vraag om te kijken wat er op korte termijn, in afwachting van de uiteindelijke conservatie-restauratie, kan gedaan worden. Verder was er reeds een studie naar het klimaatbeheer binnen de kerk gebeurd. Hieruit was duidelijk gebleken dat ter hoogte van beide transeptramen een aanzienlijke temperatuursval ontstaat. Ondanks het feit dat onze opdracht enkel de gebrandschilderde ramen omvat, gaan we om deze reden toch ook de materiaaltechnische toestand van deze transeptramen eens onder de loep nemen.

  Alle content en foto's:
© Carola Van den Wijngaert