PUBLICATIES


……… page8_1
“HET GLASRAAM ALS GEHEEL, GESCHIEDENIS, TECHNIEKEN EN DEONTOLOGIE VAN INVULLINGEN EN TOEVOEGINGEN”. Verslag van 4ème Forum International sur la Conservation et la technologie du vitrail historique. Troyes-en-Champagne 17, 18 & 19 mai 2001. In : Bulletin BRK-APROA, 3/2001, pp. 20-23.


………page8_2
“15DE- EN 17DE-EEUWS GLAS-IN-LOOD UIT DE DOOPKAPEL”. medewerking aan het artikel van Rambaut, A., (Themanummer rond de reiniging van de Sint-Martinusbasiliek - Halle), in : M & L, jg. 15, nr. 6, november-december 2000, pp. 31-40.


………page8_3
“HET OVERBRUGGEN VAN SPECIFIEKE PROBLEMEN BIJ HET VERLIJMEN VAN VLAKGLAS” (NL/FR). In: Postprints van de Internationale BRK-APROA Studiedagen: “De problematiek van verlijmingstechnieken en -materialen in de verschillende specialisaties van de conservatie-restauratie”, Brussel, 21 en 22 november 2001 (Franse vertaling: Myriam Serck-Dewaide), Brussel, 2003, pp.143-148.


………page8_4
“ANDERLECHT: COLLEGIALE VAN SINT-PIETERS EN SINT-GUIDO. De conservatie- en restauratiebehandeling van de glasramen”. Toelichting bij de conservatie- en restauratie- behandeling van het 15de- en 16de-eeuws glasraam uit de Collegiale kerk. In: “Anderlecht: Collegiale van Sint-Pieter en Sint-Guido” publicatie verschenen ter gelegenheid van het Internationaal colloquium van het Corpus Vitrearum Medii Aevi. Brussel 22 tot 27 augustus 2002. (NL/FR/EN)


………page8_5
DE “GLASSCHAT” UIT DE COLLEGIALE SINT-PIETER EN SINT–GUIDOKERK TE ANDERLECHT". In: Anderlechtensia, nr. 107, maart 2003, pp. 21-28.


………page8_6
“DE RESTAURATIE VAN VIJF VROEG 16de-EEUWSE GLASRAMEN UIT HET ATELIER VAN NICOLAAS ROMBOUTS.”. In: “De restauratie van de glasramen in de Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal te Brussel” uit de reeks “Scientia Artis II” uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Brussel, 2006, pp. 247-275.


………page8_7
“GLASRAMEN: HANDBOEK ONDERHOUD, RENOVATIE EN RESTAURATIE”, voor de reeks Technische handboeken- Techniek en Bouw, uitgeverij Wolters Kluwer Belgium (Delen 1 t/m 4 gepubliceerd, andere in voorbereiding)


………de-problematiek-van-lacunes-in-de-conservatie-restauratie---brk-aproa-3
“LACUNEPROBLEMATIEK BIJ GEBRANDSCHILDERD GLAS” In: Postprints van de Internationale BRK-APROA Studiedagen: De problematiek van lacunes in conservatie-restauratie” Brussel, 27 en 28 november 2005.


………afbeelding-2
“VOOR DE EEUWIGHEID? FOCUS OP RELIGIEUS ERFGOED”, In Postprints van de Internationale BRK-APROA Studiedagen: “Reflex of reflexie? Actoren en besluitvorming in de conservatie-restauratie”, Brussel, 19 en 20 november 2009.


...