Foto 11*

OVER MEZELF
Als onderzoeker en conservator-restaurator met specialisatie glaskunst en glas-in-lood heb ik intussen meer dan 25 jaar praktijkervaring met het geven van advies en het uitvoeren van vooronderzoeken en behandeling van 13de-, 15de-, 16de-, 17de-, 19de- en 20ste-eeuwse glasschilderkunst. In mijn samenwerking met restauratie-architecten mbt het uitvoeren van vooronderzoeken, het opmaken van lastenboeken en het opnemen/assisteren bij de werfopvolging is deze praktijkervaring een zeer belangrijke troef.
Ik hecht belang aan deontologische principes, maar ben er mij ten volle van bewust dat binnen de restauratie- of conservatiepraktijk vaak compromissen gesloten moeten worden. Ik ben pragmatisch waar het kan en principieel waar het moet.

DIENSTEN

 • adviesverlening aan architecten, overheden, beheerders/eigenaren
 • schade-expertise en rapportering
 • uitvoeren van materiaaltechische vooronderzoeken + documentering
 • uitwerken van iconografische- en kunsthistorische duiding
 • opmaak van evaluatierapporten voor architecten, overheden en beheerders/eigenaren
 • visualisatie van onderzoeksresultaten en restauratievoorstellen
 • uitschrijven van behandelingsvoorstellen en opmaak van ramingen
 • werfbegeleiding en/of werfopvolging

 • publicaties
 • lezingen
 • gastcolleges

Bijkomende praktische kennis en vaardigheden:
 • koudglasafwerking: zandstralen
 • warmglasbewerking: fusing en branderwerk