DSCF5844*


LEZINGEN & VOORDRACHTEN


 • "GLAS-IN-LOOD. GESCHIEDENIS, TECHNIEK EN RESTAURATIE". Voordracht en bijbehorende sylabus, m.b.t. de gidsen-opleidingen. Organisatie: Leuvense Gidsenbond. Leuven, 28 september 1996

 • "GLASKUNST IN MUSEA, PASSIEVE EN PREVENTIEVE CONSERVERING". Studiedag rond “gebrandschilderde ruitjes”, ingericht door Rijksmuseum en het Corpus Vitrearum Medii Aevi - Nederland. Rijksmuseum Amsterdam, 26 februari 1999.

 • “NIEUWE TOEPASSINGEN EN HERGEBRUIK VAN GEBRANDSCHILDERDE DOUBLUREGLAZEN“. Op de studiedag:“Lacune invullingen en retouches”, Organisatie Glaskunst Informatie Centrum (GIC). Gent, 28 Januari 2000.

 • “GLASVERLIJMINGEN: SPECIFIEKE PROBLEMEN OVERBRUGGEN”. Op de Internationale BRK-APROA Studiedagen: “De problematiek van verlijmingstechnieken en -materialen in de verschillende specialisaties van de conservatie-restauratie”, Brussel, 21 en 22 november 2001.

 • “DE 15DE EN 16DE EEUWSE GLASRAMEN UIT DE SINT-PIETER EN SINT-GUIDOKERK TE ANDERLECHT". Lezing in het kader van het project Brabantse bouwmeesters. Anderlecht - Erasmushuis, 3 juni 2004

 • “EIN NEUES COMPUTERGESTÜTZTES VERFAHREN ZUR DOKUMENTATION DES ERHALTUNGSZUSTANDES VON GLASGEMÄLEN”. XXII Internationales Colloquium des Corpus Vitrearum. Nürnberg-Regensburg 29 augustus – 4 september 2004. i.s.m. Aletta Rambaut.

 • “LACUNEPROBLEMATIEK BIJ GEBRANDSCHILDERD GLAS”. Op de Internationale BRK-APROA Studiedagen: De problematiek van de lacunes in verschillende specialisaties van deconservatie-restauratie”. Brussel, 27 en 28 november 2005.

 • "EUGENE YOORS”, Organisatie: Vereniging Pulhof - Mortsel, 6 januari 2009.

 • "ZWEMBAD VELDSTRAAT - GLASRAMEN ALS TIJDSBEELD”, Organisatie: Stad Antwerpen ism de betrokken restauratoren. Antwerpen, 28 april 2009.

 • “VOOR DE EEUWIGHEID? FOCUS OP RELIGIEUS ERFGOED”. Internationale BRK-APROA Studiedagen: “Reflex of reflexie? Actoren en besluitvorming in de conservatie-restauratie”, Brussel, 19 en 20 november 2009.

 • "DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN UITVOERING VAN DE GLAS-IN-LOOD RAMEN IN DE SINT-MONOLPHUS- EN GONDOLPHUSKERK”. Organisatie: Kerkbestuur Sint-Monolphus- en Gondolphus. Sint-Huibrechts-Lille, 21 april 2010.

 • “VOOR DE EEUWIGHEID? HEDENDAAGSE (GLAS)KUNST IN HISTORISCHE GEBOUWEN”, Organisatie: GLAS-S.BE ism Academie voor Schone Kunsten Mechelen. Cultuur Centrum, Mechelen, 10 november 2010.

 • "BOODSCHAPKAPEL - HEVERLEE. RESTAURATIE VAN HET GEBRANSCHILDERD GLAS" Organisatie: Heilig-Hartinstituut Heverlee, ter gelegenheid van de herinzegening van de kapel. Heverlee, 13 november 2010