BRUGGE - Situering van het Sint-Barbararaam


Voor diegene die zich afvroegen waar exact dit raam terug te vinden is: de situering het 16de-eeuws Sint-Barbararaam.

.

BRUGGE - Vooronderzoek van het 16de eeuws Sint-Barbararaam


Eerstdaags starten we met een bijzonder vooronderzoek: het 16de eeuws St-Barbararaam uit de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge!

Enige toelichting bij de iconografie van het raam: Onderaan staan links en rechts een wapenschild: links: wapen van de stad Brugge (banderol S.P.Q B.), en rechts wapen van de Sint-Salvatorkathedraal (tekst: S. Salvator). In het midden op de basis: tekst met bladkrans: Restauratum Anno Domini MCMIII.
Het monumentale raam wordt gedomineerd door een tafereel in een renaissance-architectuur. Tal van personen knielen in aanbidding voor het beeld van de Heilige-Barbara die in het midden op een sokkel is geplaatst. Putti met guirlandes zweven boven de nissen. Daarboven zijn drie nissen met heiligenbeelden onder een baldakijn afgebeeld. Links en rechts van de boogaanzet staan twee mannen en vrouwen op de abacus. Twee naakten zijn voorgesteld in de zwikken boven de rondboog. Rechts is in het doorzicht een stedelijk landschap te zien waar een man op een ladder over een muur probeert te klimmen. Waarschijnlijk houdt dit verband met het verhaal dat Barbara uit de toren vluchtte waarin ze gevangen werd gehouden door haar vader. In de linker zijopening wordt de vader van Barbara afgebeeld die zijn dochter (in 1903 bijgevoegd) onthoofd. Boven zijn hoofd is een rotslandschap voorgesteld met een herder en zijn schapen die de schuilplaats van Barbara verraden. Boven de kroonlijst is links en rechts een nis afgebeeld met een beeltenis van een vrouw en een kind. De hele voorstelling is geplaatst in een architecturaal decor in renaissance stijl met ronde boog, pilasters, beelden, putti, enz. De bekronende architectuur (met putti, laurierkransen, toortsen, zuilen) bestaat uit een horizontale kroonlijst met balustrade en pilasters en een hoger opgaand middengedeelte. Twee medaillons dragen de initialen van de Sint-Salvatorkathedraal en Brugge. -
Maaswerk: Vier engelen gezeten op wolken dragen voorwerpen die met het martelaarschap van Barbara in verband staan, met name van links naar rechts mes, palmtak, kroon, banderol met tekst: Sancta Barbara O.P.N. Links en rechts een toorts, visblaasvormige panelen bandrollen geschilderd met teksten: links: Anno Domi, rechts: 1552, met ertussenin een toren (symbool van Barbara)


VELDSTRAAT: ONS RESTAURATIEPROJECT OP DE VOORPAGINA VAN M&L!

Zwembad veldstraat MenL
Altijd leuk om één van je restauratieprojecten op de voorpagina van M&L te zien! :-)
Link

OUDENAARDE - vooronderzoek Sint-Walburgakerk


Start van het vooronderzoek in Oudenaarde: Zicht op de koorramen van de Sint-Walburgakerk.

.

ZUURBEMDE - Sint-Catharinakerk: Bespreking van de eerste bevindingen


Vandaag had ik een vergadering met de betrokkenen (inspecteur Ruimte & Erfgoed, afgevaardigde kerkraad en architect) om de eerste resultaten van het vooronderzoek toe te lichten.

De aanzienlijke schade aan het steenwerk was onvermijdelijk één van de belangrijkste zaken. De schade, ter hoogte van de raambruggen, is dusdanig dat wellicht een groot deel van de monelen vervangen moet worden. Verder zijn er de nodige problemen met een aantal raamdorpels en zitten er op de oudste ramen, openingen in de aansluiting tussen muurvlak en dagkant.

Corroderende raambruggen zijn de boosdoeners van de schade aan het steenwerk. Deze vorm van corrosie komt vooral voor bij raambruggen die na het eerste kwart van de 19de eeuw werden geproduceerd, bij handgesmeed ijzer met een veel lager koolstofgehalte zie je dit nooit. Er zal jammer genoeg niets anders opzitten dan alle bruggen te vervangen door exemplaren die wel corrosiebestendig zijn.

AARSCHOT - Opstartvergadering


Vanmorgen heb ik, samen met de architect en een aantal leden van de kerkraad, een verkennende gesprek gehad. Ik ben groot voorstander van zo'n voorafgaandelijke vergadering omdat de betrokken partijen de kans krijgen om mekaar te leren kennen (wie-is-wie"?). Het geeft je als onderzoeker ook de kans om de onderzoeksmethodiek toe te lichten en aan te geven wat men wel en niet van ons kan/mag verwachten. Tegelijk komen in een dergelijk gesprek ook vaak problemen naar boven die we als aandachtspunten in ons onderzoek mee nemen.
Het was hier in Aarschot niet anders, zoals bij vele kerken zijn er ook hier problemen met toegenomen vandalisme, de glasramen zijn daar meestal het grootste slachtoffer van. Met het oog op de toekomstige preventieve conservering zullen we daar naar een afdoende oplossing moeten zoeken. Maar er kwam ook een duidelijke vraag om te kijken wat er op korte termijn, in afwachting van de uiteindelijke conservatie-restauratie, kan gedaan worden. Verder was er reeds een studie naar het klimaatbeheer binnen de kerk gebeurd. Hieruit was duidelijk gebleken dat ter hoogte van beide transeptramen een aanzienlijke temperatuursval ontstaat. Ondanks het feit dat onze opdracht enkel de gebrandschilderde ramen omvat, gaan we om deze reden toch ook de materiaaltechnische toestand van deze transeptramen eens onder de loep nemen.

ZUURBEMDE - Sint-Catharinakerk: Onderzoek in situ


Morgenochtend worden de tussentijdse rapporten in voorbereiding van de overlegvergadering, naar de opdrachtgevende besturen verstuurd. Naast het materiaaltechnisch verslag wordt er een evaluatie bijgevoegd. Daarin zal de afweging tot het al dan niet plaatsen van een behoorlijk functionerende beschermbeglazing de hoofdmoot vormen.


ZUURBEMDE - Sint-Catharinakerk: Opstartvergadering


Vandaag hebben we een vergadering gehad met de architect en het opdrachtgevend bestuur. Bovenstaande heilige keek zorgelijk toe, maar we kregen in elk geval de zegen.
.

HEVERLEE: HET EERSTE RAAM IS TERUGGEPLAATST!


Zoals gepland werd de afgelopen dagen het eerste raam, achter het altaar, teruggeplaatst. Wellicht was dit een moment waar velen naar uit hebben gekeken. Voor ons was het vooral een spannend moment en millimeterwerk. Nog even wachten tot de stellingen zijn weggenomen, voor we weer echt van dit zeer mooie glasraam kunnen genieten!

.

  Alle content en foto's:
© Carola Van den Wijngaert