schade

ZUURBEMDE - Sint-Catharinakerk: Bespreking van de eerste bevindingen


Vandaag had ik een vergadering met de betrokkenen (inspecteur Ruimte & Erfgoed, afgevaardigde kerkraad en architect) om de eerste resultaten van het vooronderzoek toe te lichten.

De aanzienlijke schade aan het steenwerk was onvermijdelijk één van de belangrijkste zaken. De schade, ter hoogte van de raambruggen, is dusdanig dat wellicht een groot deel van de monelen vervangen moet worden. Verder zijn er de nodige problemen met een aantal raamdorpels en zitten er op de oudste ramen, openingen in de aansluiting tussen muurvlak en dagkant.

Corroderende raambruggen zijn de boosdoeners van de schade aan het steenwerk. Deze vorm van corrosie komt vooral voor bij raambruggen die na het eerste kwart van de 19de eeuw werden geproduceerd, bij handgesmeed ijzer met een veel lager koolstofgehalte zie je dit nooit. Er zal jammer genoeg niets anders opzitten dan alle bruggen te vervangen door exemplaren die wel corrosiebestendig zijn.

ZUURBEMDE - Sint-Catharinakerk: Onderzoek in situ


Morgenochtend worden de tussentijdse rapporten in voorbereiding van de overlegvergadering, naar de opdrachtgevende besturen verstuurd. Naast het materiaaltechnisch verslag wordt er een evaluatie bijgevoegd. Daarin zal de afweging tot het al dan niet plaatsen van een behoorlijk functionerende beschermbeglazing de hoofdmoot vormen.


  Alle content en foto's:
© Carola Van den Wijngaert